Generator  octa

Generator octa

Pri uzgoju jabuka i drugih vrsta voća, određeni dio plodova lošije je kvalitete, pa stoga ne može postići zadovoljavajuću cijenu na tržištu, odnosno ne može se prodati kao konzumno voće. Najčešće se nedostaci odnose na izgled ili veličinu plodova, dok su nutritivna i organoleptička svojstva u cijelosti sačuvana. Idealan način korištenja takvih plodova je neki od oblika prerade, pri čemu navedeni nedostaci ne igraju značajnu ulogu. Jedan od načina prerade je proizvodnja voćnog octa. Najčešće se proizvodi jabučni ocat, mada se ocat proizvodi od svih vrsta voća (maline, višnje, marelice, kupine, ananas i sl.). Te vrste octa znatno su skuplje od jabučnog, pa se uglavnom nalaze na tržištima razvijenih i bogatih zemalja. Pri tome se u octu zadržavaju najveće količine minerala, vitamina i enzima koji su se nalazili u svježem voću iz kojega je ocat proizveden.
Proizvodnja octa sastoji se od slijedećih postupaka: pranje i probiranje, usitnjavanje, prešanje, primarno (alkoholno) vrenje, te sekundarno (octeno) vrenje. Dok alkoholno vrenje traje relativno kratko, 2 do 6 tjedana, octeno vrenje, ovisno o uvjetima, može trajati i preko dvije godine. To proizvođačima octa donosi brojne probleme:
- Tijekom tako dugog vremena jedan dio alkohola iz voćnog vina ishlapi, tako da je u konačnici u jabučnom octu nemoguće postići više od 4% octene kiseline. Ako se pri tome zna da europske norme, kao i hrvatski Pravilnik o vinskom i voćnom octu (članak 29., N.N. 121/05,), propisuju da je minimalni sadržaj octene kiseline 5%, jasno je da se na ovaj način zadani standardi ne mogu zadovoljiti.
- Zbog dugog trajanja octenog vrenja javlja se potreba za velikim volumenom spremnika, a time i prostora, što sve poskupljuje proizvodnju.
- Nije moguća kontinuirana isporuka količina koje tržište zahtijeva, što je neprihvatljivo za trgovinu.
Svi navedeni problemi otklanjaju se ukoliko se za octeno vrenje koristi generator octa, odnosno uređaj u kojem se odvija ubrzano octeno vrenje. U generator octa se voćnom vinu dovodi velika količina zraka iz okolice, čime se znatno ubrzava proces octenog vrenja. Pošto je on egzoterman, odnosno uslijed vrenja razvija se toplina, temperatura vina raste, te se hlađenjem mora održavati na 30°C. Na toj temperaturi, uz obilje dodanog zraka, nastaju idealni uvjeti za razmnožavanje i rast bakterija octenog vrenja, pa se proces znatno ubrzava u odnosu na proces bez generator octaa. Rezultat je da octeno vrenje kojim se alkohol pretvara u octenu kiselinu traje svega 50 do 70 sati, ovisno o uvjetima. Jedino na taj način omogućava se proizvodnja octa sa standardnim postotkom octene kiseline od 5 %, u kratkom vremenu, tako da je u svakom trenutku moguće zadovoljiti zahtjeve tržišta. Iz opisanog postupka vidljivo je da se procesom ubrzanog octenog vrenja ne mijenja kemijski sastav, niti se dodaju ikakvi dodaci, jedino se dodavanjem zraka stvaraju optimalni uvjeti za razmnožavanje bakterija, zbog čega se vrenje ubrzava.

Generator octa EUCLID tip A 400

Generator octa EUCLID tip A 400 namijenjen je proizvodnji jabučnog i drugih vrsta octa, odnosno pretvaranje alkohola u octenu kiselinu postupkom octenog vrenja, uz intenzivno dovođenje zraka iz okoline i njegovo miješanje s tekućinom. Sastoji se od spremnika s postoljem, centrifugalne pumpe, ejektorskog uređaja za napajanje zrakom, cijevnog spiralnog hladnjaka, armature za pražnjenje spremnika i mjerenje razine, radnog i sigurnosnog temperaturnog osjetnika, električne instalacije i upravljačkog ormarića s mikroprocesorskim kontrolnikom.   
Spremnik generatora octa ima volumen od 520 litara. Unutar spremnika nalaze se cijevi za dovod tekućine pomiješane sa usisanim zrakom i cijevni spiralni hladnjak tekućine. Pored spremnika nalazi se ormar s opremom, odnosno centrifugalnom crpkom, električnom instalacijom i upravljačkim ormarićem.
Za vrijeme rada generator octa pomoću centrifugalne crpke ostvaruje se optočno strujanje tekućine, pri čemu se u tekućinu dovodi zrak iz okoline. Tekućina se iz spremnika usisava kroz usisnu cijev smještenu na njegovom dnu, usisnom cijevi dolazi u crpku, iz koje tlačnom cijevi ponovno odlazi u spremnik. Tlačna cijev grana se na tri cijevi, čime se omogućava usisavanje velike količine zraka, potrebne za proces octenog vrenja. Na gornjem dijelu svake od tri cijevi za dovod tekućine nalaze se uređaji za napajanje tekućine zrakom. Uređaji rade na principu ejektora. U tlačnim cijevima ugrađena su suženja, kojima se ostvaruje podtlak potreban za usisavanje zraka. U najuži dio cijevi ulaze sapnice kojima se dovodi zrak. Na ovaj način usisani zrak ulazi u tlačne cijevi, miješa se s tekućinom i na donjem dijelu u spremnik ulazi mješavina tekućine i zraka. Zračni mjehurići nakon ubacivanja u spremnik kreću se prema površini, miješajući tekućinu i kemijski reagirajući s njom. Zrak izlazi iz spremnika kroz otvor na njegovom gornjem dijelu.
Miješanje zraka s tekućinom koja sadrži alkohol i bakterije octenog vrenja uzrokuje ubrzavanje procesa vrenja i pretvorbe alkohola u octenu kiselinu. Budući da je taj proces egzoterman, odnosno da se njime oslobađa toplina, dolazi do povećanja temperature tekućine. Osim toga, tekućina se zagrijava i uslijed trenja uzrokovanog njezinim miješanjem. Ukupnu toplinu, nastalu trenjem i kemijskom reakcijom, potrebno je odvesti u okolicu, kako ne bi došlo do prekoračenja temperature optimalne za život bakterija. U tu svrhu u spremnik je ugrađen spiralni cijevni izmjenjivač topline, u kojem se kao rashladno sredstvo koristi voda iz vodovoda ili bunara.
U spremniku se nalaze radni i sigurnosni temperaturni senzori. Na temelju izmjerene vrijednosti temperature pomoću radnog temperaturnog senzora, mikroprocesorski kontrolnik upravlja radom elektromagnetnog ventila hladnjaka, te na taj način održava zadanu temperaturu u spremniku. Kao sigurnosni element, u spremnik je ugrađen temperaturni senzori sigurnosnog termostata, koji u slučaju otkazivanja radnog termostata, odnosno prekoračenja temperature zraka iznad 30°C zbog bilo kojeg razloga, prekida rad generatora octa.
Ovisno o okolnoj temperaturi, proces octenog vrenja u generatoru octa do postizanja 5% octene kiseline traje 70 do 100 sati.

 

Tehničko tehnološke značajke generatora octa EUCLID tip A 400

Generator octa Euclid A 400
Generator octa EUCLID tip A 400

REFERENCE

  1. Generator octa EUCLID tip A 400, investitor "PAVELIĆ PROIZVODNJA" d.o.o. Zagreb.
  2. Generator octa EUCLID tip A 400, investitor  PZ "DARIJA" Suhopolje.
  3. Generator octa EUCLID tip A 30, investitor Prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta "Josip JurajStrossmayer" u Osijeku.
  4. Generator octa EUCLID tip A 400, investitor "KMETIJA STEFAN GJERGJEK", Grad, Slovenija.
  5. Generator octa EUCLID tip A 400, investitor "ŽGANJEKUHA STANE BUDIČ", Krška vas, Slovenija.
  6. Generator octa EUCLID tip A 400, investitor OPG "FRANIĆ" Varaždin.
  7. Generator octa EUCLID tip A 400, investitor EKO JABUKA BARANJA, Bilje
  8. "BIO BRAND" d.o.o., Jablanica, Bosna i Hercegovina