Generator octa

Komore za dekristalizaciju meda

Komore služe za dekristalizaciju, odnosno otapanje kristaliziranog meda, kako bi se mogao pretakati u prikladnu ambalažu. Pri zagrijavanju meda osnovni je uvjet da se ne smije prekoračiti temperatura od cca 40°C, kako ne bi došlo do uništavanja enzima, vitamina i drugih vitalnih sastojaka meda. Često se u praksi proizvođači koriste raznim improviziranim načinima zagrijavanja (uranjajući grijači, električne grijalice i sl.), tako da zbog pregrijavanja med gubi svoje najvrjednije sastojke.
Odlikuju se brojnim prednostima koje ih čine superiornim u odnosu na najveći dio komora stranih proizvođača:

  • Za razliku od većine stranih komora, posjeduju izolirano dno, čime je u  odnosu na komore bez dna utrošak energije smanjen za oko 20 %.
  • Komore su građene od temoizolacijskih panela s poliuretanom, debljine 50 mm, čime su gubici energije smanjeni na minimum.
  • U komori se ostvaruje prisilno strujanje zraka ventilatorom, čime se u svakom dijelu komore postiže jednaka temperatura, odnosno ravnomjerno zagrijavanje meda, bez opasnosti od pregrijavanja u bilo kom dijelu.
  • Električni grijači napajaju se energijom pomoću elektroničkih komponenti triaka, čiji je vijek za razliku od klasičnih kontaktora praktički neograničen, budući da ne postoje mehanički dijelovi koji se vremenom oštećuju.
  • Rad grijača zraka upravljan je mikroprocesorom.
  • Moguće je zadavanje vremena zagrijavanja, nakon kojeg će mikroprocesor isključiti komoru.

Komora za dekristalizaciju meda Euclid
Komora za dekristalizaciju meda EUCLID tip KM 4