Generator octa

Komorne sušare za voće i povrće

U EUCLID d.o.o. razvijene su i kao tipske proizvode se različite vrste komornih sušara za voće, povrće i ljekovito bilje.   
      Komorne sušare za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP odlikuju se slijedećim značajkama:

 • Sušare su univerzalne, što znači da se u istoj sušari mogu sušiti voće, povrće i ljekovito bilje, kao i druge vrste roba.
 • Opremljene su sustavom za raspodjelu zraka, zaštićenim patentom, što omogućava potpuno jednoličnu raspodjelu zraka po cijelom presjeku sušare i ravnomjerno sušenje.
 • Sušare u kojima je energent plin ili ulje, opremljene su ložištem s izmjenjivačem topline visokog učinka zaštićenim patentom, sa stupnjem djelovanja od 93%, što smanjuje utrošak energije na minimum i sušenje čini ekonomičnim.
 • Komora sušare izrađena je od poliuretanskih izolacijskih panela, obostrano obloženih pocinčanim i obojanim limom, čime se postiže kvalitetna toplinska izolacija, lako održavanje i lijep izgled.
 • Korištenjem panela toplinski gubici svode se na minimum, što smanjuje utrošak energije i sušenje čini ekonomičnim.
 • Svi ostali elementi izrađeni su od nehrđajućeg (inox) čelika: šarke, brave, nosači ladica, opšavi i sl.
 • Dno ladica izrađeno je od nehrđajuće čelične mreže, a okvir od nehrđajućih čeličnih profila. Time se omogućava zadovoljavanje svih higijenskih standarda, lako čišćenje ladica, te postiže praktično neograničeni vijek trajanja.
 • Kao energent kod manjih sušara koristi se električna energija, a kod većih sve vrste plina ili loživo ulje.
 • Proces sušenja upravljan je elektronički pomoću mikroprocesora.
 • Sve značajke procesa (temperatura, relativna vlažnost zraka, vrijeme preostalo do kraja sušenja) očitavaju se na digitalnom displeju.

                                                                 
      Proces sušenja odvija se na slijedeći način: Strujanje zraka u sušari ostvaruje se pomoću ventilatora smještenog u energetskom dijelu sušare. Zrak struji preko ložišta s izmjenjivačem topline (kod većih sušara) ili preko električnih grijača (kod manjih sušara), te zagrijan ulazi u radni prostor, gdje se nalaze ladice s robom koja se suši. Strujeći između ladica, zrak opstrujava robu koja se na njima nalazi, preuzimajući na sebe vlagu koja izlazi iz robe. Budući da se zrak na taj način zasićuje vlagom, dio zasićenog zraka mora se odvesti u okolicu. Odvedeni zrak nadomješta se istom količinom svježeg zraka, koji ulazi u sušaru iz prostorije gdje je smještena sušara. Dimni plinovi nastali izgaranjem u ložištu, pomoću pretlačnog plinskog ili uljnog plamenika, dimovodom se odvode u okolicu.

Tehničko tehnološke značajke komornih sušara EUCLID tip KSVP

Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje
Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 10

Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje
Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40

Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje
Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60

REFERENCE

Komorne sušare za voće, povrće i ljekovito bilje

1. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 80,    
investitor "VITA EKO" d.o.o. Zagreb.
2. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 20,    
investitor Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za sjemenarstvo.
3. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60,    
investitor "Obrt Đurić" Osijek.
4. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor "Poljoprivredno gospodarstvo Perić" Našice.
5. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,     
investitor PZ "RADOBOLJA" Mostar, Bosna i Hercegovina.
6. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 10,    
investitor "KMETIJA MATIC" Hotavlje, Slovenija.
7. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 80,     
investitor "B PLUS" d.o.o. Zagreb.
8. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor "MEDICHEM-HM" d.o.o. Živinice, Bosna i Hercegovina.
9. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 10,    
investitor Srednja škola Petrinja.
10. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor PZ "NAŠA ZEMLJA" Vojnić.
11. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60,    
investitor OPG Đuro Kadić, Našice.
12. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 20,    
investitor "ARS LONGA DUBROVNIK" d.o.o. Dubrovnik.
13. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor "LADIS" d.o.o. Ljubuški, Bosna i Hercegovina.
14. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60,    
investitor "FRUK" d.o.o. Vrbanja.
15. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor Zadruga branitelja "SOKOL-CRNAC" Sisak.
16. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 80,    
investitor Poljoprivredno ekološka zadruga "LUIS-ON" Đakovo.
17. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 10,    
investitor Poljoprivredno gljivarska zadruga "FRIDA" Sračinec.
18. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor Obrt "PLEOS" Zagreb.
19. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 20,    
investitor "TEAM" d.d. Čakovec.
20. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor Osječko baranjska županija, Upravni odjel za poljoprivredu i gospodarstvo,
Projekt "Jabuka.net" CARDS 2004.
21. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60,    
investitor "EVROSAN" d.o.o. Brestovec Orehovički.
22. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor OPG Martin Šumanovac, Vinkovci.
23. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60,    
investitor OPG Franjo Željezić, Drenovci.
24. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor OPG Stanko Šarčević, Bošnjaci.
25. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor OPG Velimir Dumenčić, Čajkovci.
26. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 20,    
investitor Franjevački samostan Duha Svetoga Fojnica, Bosna i Hercegovina.
27. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 40,    
investitor PZ "DARĐANKA" Darda.
28. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 60,    
investitor Agroturistička zadruga Krka, Knin.
29. Komorna sušara za voće, povrće i ljekovito bilje EUCLID tip KSVP 100,    
investitor MERCATOR d.d. Ljubljana, Slovenija.

Komorne sušare za uzorke zemlje i biljni materijal:

1. Komorna sušara za uzorke zemlje i biljni materijal EUCLID tip KSVP 20 Z, 
investitor Zavod za tlo Osijek.
2. Komorna sušara za uzorke zemlje i biljni materijal EUCLID tip KSVP 10 Z,
investitor "SLADORANA" d.d. Županja.
3. Komorna sušara za uzorke zemlje i biljni materijal EUCLID tip KSVP 10 Z,
investitor "Kandit Premijer" d.d. Osijek.
4. Komorna sušara za uzorke zemlje i biljni materijal EUCLID tip KSVP 10 Z,
investitor "INSPECTO" d.o.o. Đakovo.