Generator octa

Komorne sušare za tjesteninu

Komorne sušare za tjesteninu EUCLID tip KST 40 odlikuju se slijedećim značajkama:

 • Opremljene su sustavom za raspodjelu zraka, zaštićenim patentom, što omogućava potpuno jednoličnu raspodjelu zraka po cijelom presjeku sušare i ravnomjerno sušenje.
 • Kao energent koristi se električna energija.
 • Električni grijači napajaju se energijom pomoću elektroničkih komponenti triaka, čiji je vijek za razliku od klasičnih kontaktora praktički neograničen, budući da ne postoje mehanički dijelovi koji se vremenom oštećuju.
 • Komora sušare izrađena je od poliuretanskih izolacijskih panela, obostrano obloženih pocinčanim i obojanim limom, čime se postiže kvalitetna toplinska izolacija, lako održavanje i lijep izgled.
 • Korištenjem panela toplinski gubici svode se na minimum, što smanjuje utrošak energije i sušenje čini ekonomičnim.
 • U sušari su smještena kolica s ladicama na kojima se nalazi tjestenina.
 • Okvir ladica izrađen je od termostabilnog drveta, a dno od polietilenske mreže.
 • Svi ostali elementi izrađeni su od nehrđajućeg (inox) čelika: šarke, brave, nosači ladica, opšavi i sl.
 • Dno ladica izrađeno je od nehrđajuće čelične mreže, a okvir od nehrđajućih čeličnih profila. Time se omogućava zadovoljavanje svih higijenskih standarda, lako čišćenje ladica, te postiže praktično neograničeni vijek trajanja sušare.
 • Proces sušenja upravljan je elektronički pomoću mikroprocesora.
 • Obzirom da maksimalno dozvoljena brzina sušenja ovisi o kvaliteti svježe tjestenine (najviše o postotku glutena), moguće je zadavanje različitih brzina sušenja.
 • Sve značajke procesa (temperatura, relativna vlažnost zraka, vrijeme preostalo do kraja sušenja) očitavaju se na digitalnom displeju.

                                                
      Proces sušenja odvija se na slijedeći način: Strujanje zraka u sušari ostvaruje se pomoću ventilatora smještenog u energetskom dijelu sušare. Zrak struji preko električnih grijača, te zagrijan ulazi u radni prostor, gdje se nalaze ladice s robom koja se suši. Strujeći između ladica, zrak opstrujava robu koja se na njima nalazi, preuzimajući na sebe vlagu koja izlazi iz robe. Budući da se zrak na taj način zasićuje vlagom, dio zasićenog zraka mora se odvesti u okolicu. Odvedeni zrak nadomješta se istom količinom svježeg zraka, koji ulazi u sušaru iz prostorije gdje je smještena sušara.

Tehničko tehnološke značajke komorne sušare za tjesteninu EUCLID tip KST 40

Komorna sušara za tjesteninu
Dvije Komorne sušare za tjesteninu EUCLID tip KST 40

REFERENCE

1. Dvije komorne sušare za tjesteninu EUCLID tip KST 40, investitor Obrt "Tjestenine Eva" Cerna.
2. Komorna sušara za tjesteninu EUCLID tip KST 40, investitor "Pekara Matas" Otok.
3. Komorna sušara za tjesteninu EUCLID tip KST 40, investitor Obrt Derkač, Požega.
4. Komorna sušara za tjesteninu EUCLID tip KST 40, investitor "VIKSI" d.o.o. Vinkovci.
5. Dvije komorne sušare za tjesteninu EUCLID tip KST 40, investitor "CLARUM" d.o.o. Požega.
6. Komorna sušara za tjesteninu EUCLID tip KST 40, investitor "TEHNO SANI" d.o.o. Kladanj, Bosna i Hercegovina.